O NÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorské divadlo je součástí spolku Žijeme spolu lokálně, z.s., jehož hlavním účelem je podpora a propagace lokální ekonomiky, rozvoje komunitního života a pospolitosti v Orlických horách a podhůří. Stěžejním cílem divadla je upozorňovat na nezastupitelnou hodnotu každého z nás jako bytosti, která vnímá svou vnitřní svobodu a své jedinečné a nezaměnitelné poslání na tomto světě. Teprve uvědoměním si sebe sama se může člověk stát aktivním, nemanipulovatelným a sebe-vědomým členem společnosti, ideálně v místě, kde žije a kde se může tzv. síťovat spolu s ostatními jedinci, kteří vědí, že skutečná síla vždy rostě směrem odspoda nahoru (tedy od lokálního směrem ke globálnímu).

 

Kdo jsme a dílčí cíle:

  • formou divadelních představení chceme upozorňovat na místo, kde žijeme, propojovat místní lidi a podporovat lokální ekonomiku (např. tématikou některých našich představení, nabídkou lokálních produktů, případně formou reklamy před jednotlivými představeními, besedami apod.) skrze naše autorské divadlo dokážeme předat nejenom zážitek, ale také především tzv. katarzi jako formu vnitřní očisty – nenásilnou formou nutíme přemýšlet například nad tím, zda jsme skutečnými tvůrci svého vlastního života, kde má místo v lidském životě kreativita, jak moc se často liší světy jiných (které jsou někdy tolik odlišné, ale přesto krásné ve své autentičnosti a svébytnosti), kde je třeba stanovit si hranice a kde už je místo ke spolupráci, popř. kde a za jakých okolností se v lidské duši rodí ona bájná vnitřní síla a jak často a kde tuto sílu ztrácíme...

  • pracujeme s imerzními prvky a rovněž se všemi smysly (nevyjímaje ani hmat a chuť)

  • hrajeme hry pro dospělé, ale i pro děti

  • součástí některých představení jsou i besedy se zajímavými hosty (besedy vždy navazují na téma, které je stěžejní pro konkrétní představení)

  • v neposlední řadě přinášíme také originální koncept divadla, v němž se propojuje psychoterapie, divadelní forma a příběh (příběh jakožto ucelená, symbolická a srozumitelná forma "uvědomování si" sama sebe a celistvosti dějů). Jedná se o kreativní a duchovní cestu jednotlivce - hledání svého specifického a originálního příběhu a formy vlastního světa, v níž se cítí dobře a je sám sebou, v neposlední řadě je to též vnitřní očista skrze kreativitu, psaní, příběh, drama.

  • do budoucna spolupráce s firmami (eventy, večírky,...)

Chcete si s námi zahrát?

...přinášíme originální koncept divadla, v němž se propojuje psychoterapie, divadelní forma a příběh (příběh jakožto ucelená, symbolická a srozumitelná forma "uvědomování si" sama sebe a celistvosti dějů). Jedná se o kreativní a duchovní cestu jednotlivce - hledání svého specifického a originálního příběhu a formy vlastního světa, v níž se cítí dobře a je sám sebou, v neposlední řadě je to též vnitřní očista skrze kreativitu, psaní, příběh, drama. 

Chcete se k nám na rok a půl připojit? Chcete napsat ve spolupráci s námi svůj vlastní dramatický text a přenést ho na jeviště? Chcete vědět, jaké je to být hercem a vyzkoušet si roli ve svém vlastním představení? Chcete na sobě pracovat nejen skrze psaní a herectví, ale také formou (psycho)terapie? Spolupracujeme se třemi terapeuty a Vy si můžete vybrat právě toho, kdo Vám nejvíce sedne...

Výsledek?

- vlastní divadelní text (ve spolupráci s námi), na kterém budeme pracovat cca 9 měsíců

- terapeutická práce na sobě 2 x měsíčně po dobu půl roku

- divadelní hra uvedená 4 x ročně (budete svým hercem ve své vlastní divadelní hře spolu s dalším naším hercem)

Finanční stránka:

1500 Kč/ měsíčně (9 měsíců)

při platbě celé částky najednou  sleva 1000 Kč (tj. 12 500 Kč)

ELIŠKA

Autorka, režisérka, herečka. 

ADAM

Herec

SILVA

Herečka

...

Více již brzy...

...

Více již brzy...

© 2020  AUTORSKÉ DIVADLO SAMOROST a Wix.com
 

  • w-facebook
  • Twitter Clean